RecycleStore : ร้านขายของเก่า

ซอฟต์แวร์ระบบร้านรับซื้อของเก่า ที่รองรับทั้งของประเภทขยะรีไซเคิล (Recycle) หรือแม้แต่วัตถุโบราณ ของสะสม (Antiques) มีระบบรับซื้อของเข้า และออกเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ระบบสต๊อกอัตโนมัติ (Stock) ทั้งซื้อเข้าและขายออก, ระบบขายของออกไป และออกเอกสารใบเสร็จ (Receipt) บิลเงินสด (Cash Sale)
Buying System : มีส่วนของการรับของเข้า และเพิ่มเข้าสต๊อกอัตโนมัติ, Stock System : มีส่วนของการตรวจสอบข้อมูลสต๊อก เห็นต้นทุนที่รับของเข้าในแต่ละ lot ซึ่ง อาจจะไม่เท่ากัน ถึงแม้นเป็นของแบบเดียวกัน, Sale System : มีส่วนของการขายของออกไป และตัดออกจากสต๊อกอัตโนมัติ, Color Distinguish : แยกสถานะของรายการด้วยสี ช่วยให้สังเกตง่าย, Support VAT and No VAT : รองรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT กับกรมสรรภากร หรือไม่ได้จด VAT ก็สามารถใช้ระบบได้อย่างสะดวก, 
Buying Document : ออกเอกสารการรับซื้อของได้จากระบบ, Item Filter : มีระบบกรองเอาเฉพาะรายการที่สนใจ ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น, Optimize Performance for Big Data : เมื่อรันระบบไปหลายๆ ปี จะมีข้อมูลจำนวนมาก และอาจหน่วงระบบให้ช้าลง ดังนั้นจึงมีส่วนในการกรองเอาเฉพาะข้อมูลในปีปจจุบันมาแสดง ทำให้ระบบทำงานเร็วขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ,
Export to Excel : สามารถนำข้อมูลออกไปใช้ต่อที่ Excel ได้สะดวก เพียงแค่คลิกเดียว ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ต่างๆ ทำได้อย่างยืดหยุ่น, Clean Design UI : ออกแบบให้ดูเรียบง่าย ให้มีสิ่งรกตา น้อยที่สุดเทาที่จำเป็น, Flexible for Item  Input : สามารถใส่รายการสินค้าได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งสินค้าปกติที่ใช้ประจำ หรือสินค้าเฉพาะกิจ ก็สามารถใส่ได้สะดวก,
Item  Filter : ในบางแห่งอาจมีรายการสินค้าจำนวนมาก ต้องมีระบบช่วยกรองและค้นหา จะทำให้การใส่รายการสินค้าทำได้สะดวกขึ้น, Vendor Information Helper : มีระบบช่วยดึงข้อมูลผู้ขาย ช่วยลดการคีย์ข้อมูลได้, Employee Information Helper : มีระบบช่วยดึงข้อมูลพนักงาน ช่วยลดการคีย์ข้อมูลได้,
Automatic Stock Adding : มีระบบช่วยรับของเข้าสต๊อกอัตโนมัติ ทันทีที่จบขั้นตอนการรับของ, Purchase Order : ใบสั่งซื้อ ไม่มี VAT 7%, Purchase Order (VAT) : ใบสั่งซื้อ มี VAT 7%, Original / Copy Document : สามารถเลือกได้ง่ายว่า จะพิมพ์ต้นฉบับหรือสำเนา รวมทั้งเลือกได้ว่าจะให้แสดงตัวหนังสือผลรวมทั้งหมดที่ใบเสนอราคาหรือไม่, 
Export Stock to Excel : เอาข้อมูลสต๊อกออกไปที่ Excel ได้ง่าย เพียงแค่คลิกเดียว, Cost for Each Lot : เห็นต้นทุนการรับซื้อของเข้า ในแต่ละ lot ซึ่งอาจไม่เท่าก็ได้ในสินค้าเดียวกัน, Standard Theme UI : พยายามให้หน้าจอทั้งฝั่งขายและฝั่งซื้อ ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อความคุ้นเคยในการใช้งาน และเรียนรู้ระบบได้เร็ว,
Customer Information Helper : มีระบบช่วยดึงข้อมูลลูกค้า ช่วยลดการคีย์ข้อมูลได้, Stock Information Helper : มีระบบช่วยดึงข้อมูลสต๊อกสินค้า ช่วยลดการคีย์ข้อมูลได้ โดยดึงจากของที่มีอยู่ในสต๊อกทั้งหมดมาให้เลือก โดยระบุ lot ที่เฉพาะเจาะจงให้ด้วย,
File Attachment : สามารถแนบไฟล์เอกสาร ซึ่งทำได้ทั้งฝั่งขายและฝั่งซื้อ ทำให้การเก็บข้อมูลต่างๆ ในการซื้อหรือขาย ทำได้อย่างครบถ้วน และสามารถใช้อ้างอิงได้ยอนหลังเมื่อผ่านไปหลายสิบปี, Automatic Stock Deduction : มีระบบช่วยตัดของออกจากสต๊อกอัตโนมัติ ทันทีที่จบขั้นตอนการขายของ,
Receipt : ใบเสร็จรับเงิน ไม่มี VAT 7%, Receipt (VAT) : ใบเสร็จรับเงิน มี VAT 7%, Cash Sale : บิลเงินสด, Customer Information : คุณเก็บข้อมูลของลูกค้าได้อย่างละเอียด, Supplier Information : คุณเก็บข้อมูลของซัพพลายเออร์ได้อย่างละเอียด,
Product/Service Information : คุณเก็บข้อมูลของสินค้าและบริการได้อย่างละเอียด, เอาข้อมูลออก Excel ได้ : สามารถเอาข้อมูลออกไปที่ Excel ได้ อาจช่วยในแง่การนำข้อมูลไปใช้ต่อได้, เก็บประวัติการแก้ไขข้อมูล : ประวัติการแก้ไขข้อมูลอาจช่วยตรวจสอบย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหากับข้อมูล

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN
ไม่มี