Dorm : หอพัก

ซอฟต์แวร์ระบบหอพักให้เช่ารายเดือน ซึ่งใช้ได้กับกิจการให้เช่าห้องในคอนโด, หอพักนักศึกษา, ห้องแถวให้เช่าของคนงานหรือบุคคลทั่วไป สามารถเก็บข้อมูลการทำสัญญาเช่าห้องพัก ที่เก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลายสิบปี ค้นหาข้อมูลได้เร็วและง่าย แนบไฟล์เอกสารที่มีลายเซ็นในแต่ละสัญญาเช่าได้ ช่วยให้การจัดเอกสารที่เกี่ยวกับการเช่าห้องพักทำได้อย่างเป็นระบบ ออกใบเสร็จรับเงินและพิมพ์จากระบบได้โดยตรงสำหรับค่ามัดจำและค่าประกันห้องให้กับลูกค้าที่มาทำสัญญาได้ พิมพ์สัญญาเช่าออกจากระบบทั้งแบบฟอร์มเปล่าและแบบฟอร์มที่มีข้อมูลครบถ้วนในแต่ละสัญญาเช่าได้ สามารถเก็บรูปภาพของผู้ทำสัญญาเช่าและผู้ที่เข้าพักได้ นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าพักร่วมได้ไม่จำกัด เช่น เพื่อน, ภรรยา, สามี, ลูก เป็นต้น มีระบบบันทึกข้อมูลวันที่ย้ายเข้าจริงและการส่งมอบกุญแจห้อง

มีระบบข้อมูลการเก็บค่าเช่าในแต่ละงวดที่ดูย้อนหลังได้สะดวก รวมทั้งการจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ แยกแต่ละห้อง แล้วคำนวณค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ มีความยืดหยุ่นในการปรับราคาต่อหน่วยของค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำในแต่ละงวดได้ หลังรับเงินค่าเช่าก็ออกใบเสร็จรับเงินได้จากระบบ

รองรับการแจ้งย้ายออกล่วงหน้าได้ ซึ่งระบบจะเปิดโอกาสให้ห้องพักนั้นๆ สามารถรับสัญญาเช่าจากลูกค้ารายใหม่ได้หลังมีการแจ้งย้ายออก มีระบบคืนเงินประกันและรับกุญแจห้องคืนในวันที่ย้ายออกจริง

ระบบข้อมูลเสถียร ไม่ซับซ้อน เก็บข้อมูลได้นานมากกว่าสิบปี สามารถสำรองและกู้ข้อมูลคืนได้ง่ายเผื่อไว้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุต่างๆ หรือแม้แต่การนำข้อมูลดิบออกไปที่ไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้ เก็บประประวัติการแก้ไขข้อมูลในแต่ละสัญญาเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับได้

สแกนบัตรประชาชนได้ และสามารถส่งไลน์แจ้งเตือน เมื่อพนักงานรับเงินค่าเช่า ผ่านทั้งไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่ม

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN