Contract : สัญญาเช่าห้องพัก

ซอฟต์แวร์ระบบเก็บข้อมูลการทำสัญญาเช่าห้องพัก ที่เก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลายสิบปี ค้นหาข้อมูลได้เร็วและง่าย แนบไฟล์เอกสารที่มีลายเซ็นในแต่ละสัญญาเช่าได้ ช่วยให้การจัดเอกสารที่เกี่ยวกับการเช่าห้องพักทำได้อย่างเป็นระบบ ออกใบเสร็จรับเงินและพิมพ์จากระบบได้โดยตรงสำหรับค่ามัดจำและค่าประกันห้องให้กับลูกค้าที่มาทำสัญญาได้ พิมพ์สัญญาเช่าออกจากระบบทั้งแบบฟอร์มเปล่าและแบบฟอร์มที่มีข้อมูลครบถ้วนในแต่ละสัญญาเช่าได้ สามารถเก็บรูปภาพของผู้ทำสัญญาเช่าและผู้ที่เข้าพักได้ นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าพักร่วมได้ไม่จำกัด เช่น เพื่อน, ภรรยา, สามี, ลูก เป็นต้น ระบบข้อมูลเสถียร ไม่ซับซ้อน เก็บข้อมูลได้นานมากกว่าสิบปี สามารถสำรองและกู้ข้อมูลคืนได้ง่ายเผื่อไว้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุต่างๆ หรือแม้แต่การนำข้อมูลดิบออกไปที่ไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้ เก็บประประวัติการแก้ไขข้อมูลในแต่ละสัญญาเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับได้

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN
ไม่มี