โครงสร้างราคา

 

ควรศึกษาโครงสร้างราคาให้เข้าใจ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง sales@silkth.com ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โครงสร้างราคาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ราคาซอฟต์แวร์ sMnt ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบซ่อมบำรุงที่สามารถใช้งานได้ทันที (รายละเอียด) และ ราคาแก้ไขซอฟต์แวร์ / ทำซอฟต์แวร์ใหม่ ออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้งาน sMnt ไปสักระยะ แล้วต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขซอฟต์แวร์บางส่วน นอกจากยังรองรับการทำซอฟต์แวร์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายบุคคลเห็นฝ่ายซ่อมบำรุงใช้งานซอฟต์แวร์ sMnt แล้วต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่มี user interface คล้ายกันมาทำระบบบริหารงานบุคคล ก็สามารถรับบริการได้ เป็นต้น (รายละเอียด)

 

*** 300 / หน้าจอ คือ หนึ่งจุดประสงค์ เช่น 1 กราฟ, 1 รายงาน, 1 ไฟล์ pdf, 1 ฟังก์ชั่น Web API  เป็นต้น ***

 

 

ราคาซอฟต์แวร์ sMnt

sMnt ซอฟต์แวร์รองรับการใช้งาน 2 แบบ คือ แบบ local network โดยระบบฐานข้อมูลตั้งอยู่ที่ไซต์งานของลูกค้า และต้องมีเครื่องแม่ 1 เครื่องที่เก็บฐานข้อมูล ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะติดตั้งซอฟต์แวร์ sMnt ในแต่ละเครื่อง เพื่อใช้งานร่วมกันทั้งบริษัท แบบ cloud network ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องแม่ ใช้เพียงมือถือหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยมือถือเป็น Android จะได้ไฟล์ .apk แล้วนำไปติดตั้งที่มือถือโดยตรง ส่วน iPhone และ iPad ให้ไป Apple App Store เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ ส่วนคอมพิวเตอร์ที่เป็นทั้ง พีซี, แล็ปท็อปและเครื่อง Mac ให้ใช้ browser เช่น Chrome, IE, Safari หรืออื่นๆ ไปที่ url link ที่เราให้ไปเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ sMnt โดยอุปกรณ์ที่หลายหลายเหล่านี้ ทำงานร่วมกันที่ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ง่ายในการเชิญชวนทีมงานที่อยู่แผนกอื่น หรือฝ่ายบริหารเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่ง sMnt มีการกำหนดสิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งานแต่ละคนได้อย่างยืดหยุ่น

 

ราคาซอฟต์แวร์ sMnt จะครอบคลุมบริการดังนี้

ช่วงเวลาการ Implementation
 1. การรีโมทติดตั้งระบบฐานข้อมูลที่ไซต์งานลูกค้า (แบบ local network)
 2. การรีโมทติดตั้งซอฟต์แวร์ sMnt ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (แบบ local network)
 3. การรีโมทสอน admin บริษัทลูกค้า เพื่อตั้งค่า reference ต่างๆ เช่น asset, part, stock location (แบบ local network และ cloud network)
 4. การรีโมทสอน admin บริษัทลูกค้า เพื่อตั้งค่าระบบการซ่อมบำรุงที่ซับซ้อน (แบบ local network และ cloud network)
 5. การรีโมทสอน admin บริษัทลูกค้า เพื่อเข้าใจโครงสร้างระบบและความเชื่อมโยงต่างๆ (แบบ local network และ cloud network)
 6. การรีโมทสอน admin บริษัทลูกค้า เพื่อเริ่มใช้งานระบบ (แบบ local network และ cloud network)
 7. การรีโมทช่วยแก้ปัญหาในระหว่างเริ่มระบบ กับผู้ใช้งานในบริษัทลูกค้า (แบบ local network และ cloud network)
ช่วงเวลาติดตามและให้ความช่วยเหลือ
 1. การขอรีโมทเช็คความเรียบร้อยเครื่องแม่ที่ไซต์งานลูกค้าเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีเสถียรภาพและเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ในเชิงรุก โดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก admin บริษัทลูกค้า ก่อนทุกครั้ง (แบบ local network)
 2. การรีโมทเข้าไปแก้ปัญหา ในบริษัทลูกค้า ตามที่ได้รับแจ้งเข้ามา (แบบ local network และ cloud network)
 3. การรีโมทติดตั้งซอฟต์แวร์ update patch ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย โดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก admin บริษัทลูกค้า ก่อนทุกครั้ง (แบบ local network)

 

 

ราคาแก้ไขซอฟต์แวร์ / ทำซอฟต์แวร์ใหม่

ส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ซอฟต์แวร์รองรับความต้องที่หลากหลายของลูกค้า มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถรับบริการผ่านระบบ request online ซึ่งทำให้ติดตามความคืบหน้าของงานได้สะดวกและใช้เวลาน้อย โดยทำได้ 2 ลักษณะ คือ บริการแก้ไขซอฟต์แวร์ sMnt ที่เป็นระบบซ่อมบำรุง กับบริการทำซอฟต์แวร์ใหม่ที่ไม่ใช่ sMnt เช่น ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบจัดซื้อ, ระบบควบคุมการผลิต เป็นต้น

 

ราคาแก้ไขซอฟต์แวร์ / ทำซอฟต์แวร์ใหม่ จะครอบคลุมบริการดังนี้

ช่วงเวลาการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. การรีโมทติดตั้งระบบฐานข้อมูลที่ไซต์งานลูกค้า (แบบ local network)
 2. การรีโมทติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (แบบ local network)
 3. การรีโมทสอนผู้ที่ขอรับบริการ เพื่อเริ่มใช้งานระบบ (แบบ local network และ cloud network)
 4. การรีโมทช่วยแก้ปัญหาในระหว่างเริ่มระบบ กับผู้ที่ขอรับบริการ (แบบ local network และ cloud network)
 5. แถมให้ฟรีหน้าจอล็อกอิน และหน้าจอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน สำหรับส่วนของการทำซอฟต์แวร์ใหม่
ช่วงเวลาติดตามและให้ความช่วยเหลือ
 1. การขอรีโมทเช็คความเรียบร้อยเครื่องแม่ที่ไซต์งานลูกค้าเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีเสถียรภาพและป้องกันปัญหาต่างๆ ในเชิงรุก โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่ขอรับบริการ ก่อนทุกครั้ง (แบบ local network)
 2. การรีโมทเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆ ในบริษัทลูกค้า ตามที่ได้รับแจ้งเข้ามา (แบบ local network และ cloud network)

 

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผย source code และห้ามนำซอฟต์แวร์ไปจำหน่ายจ่ายแจก ***

 

 

ตัวอย่างการแก้ไขซอฟต์แวร์ / ทำซอฟต์แวร์ใหม่

 
 
  ให้แสดงรูปภาพ ทำได้ทั้งการแสดงรูปภาพที่ต้องการบนหน้าจอ และการเปลี่ยนรูปโดยการคลิกที่พื้นที่แสดงรูป แล้วระบบจะให้เลือกไฟล์รูปภาพที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ (300 บาท / รูป)
     
     
  เพิ่มช่องใส่ข้อมูล เพิ่มส่วนข้อมูล (field) ที่ใช้รับเข้าฐานข้อมูลและแสดงบนหน้าจอ เช่น ต้องการเพิ่ม field วันที่หมดประกัน เป็นต้น (300 บาท / field)
     
     
  ดึงข้อมูลออกเป็นไฟล์ไปใช้ใน Excel ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบริหารที่ต้องการนำข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปทำ representation เช่น ชุดข้อมูลแผนการซ่อมบำรุง, ชุดข้อมูลช่างและบริษัทเอาท์ซอร์ส (300 บาท / ชุดข้อมูล) สามารถเพิ่มเติม filter เพื่อกรองข้อมุลก่อนนำออกเป็นไฟล์ (300 บาท / filter field)
     
     
  ทำรายงานแสดงออกที่หน้าจอ สามารถเพิ่มรายงานออกทางหน้าจอได้ เช่น รายงานการซ่อมบำรุงที่ล่าช้าประจำเดือน, รายงานช่างและบริษัทเอาท์ซอร์ส ที่ได้คะแนนคุณภาพงานต่ํากว่าเกณฑ์ (300 บาท / รายงาน) สามารถเพิ่มเติม filter เพื่อกรองข้อมุลก่อนนำออกเป็นไฟล์ (300 บาท / filter field)
     
     
  เพิ่มการเรียงรายการ สามารถเพิ่มเติม filed ที่ใช้เรียงข้อมูลที่แสดงออกรายการต่างๆ บนหน้าจอได้ เช่น เรียงรายการใบงานตามลำดับความสำคัญ (300 บาท / sort field)
     
     
  พิมพ์บาร์โค้ด สามารถเพิ่มการพิมพ์บาร์โค้ดออกจากระบบโดยตรงได้ เช่น บาร์โค้ดรหัสอะไหล่, บาร์โค้ดรหัสสินทรัพย์ (300 บาท / บาร์โค้ด field)
     
     
  พิมพ์ QR โค้ด สามารถเพิ่มการพิมพ์ QR โค้ดออกจากระบบโดยตรงได้ เช่น QR โค้ดรหัสอะไหล่, QR โค้ดรหัสสินทรัพย์ (300 บาท / QR code field)
 
  ให้แสดงกราฟ แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาเป็นกราฟ เช่นแบบ line, bar, radar, doughnut, pie, polar-area, bubble, scatter และ area  (300 บาท / กราฟ) สามารถเพิ่มเติม filter เพื่อกรองข้อมุลก่อนแสดงกราฟ (300 บาท / filter field)
     
     
  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ได้ตรงตามต้องการ เช่น เปลี่ยนสี, ย้ายตำแหน่ง, ปรับรูปแบบการแสดงผล, ตัวหนา-บาง-เล็ก-ใหญ่ เป็นต้น (300 บาท / จุด)
     
     
  ดึงข้อมูลออกเป็นไฟล์ PDF การดึงข้อมูลออกเป็น pdf ส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อเเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เก็บไว้หลายปี เช่น ชุดข้อมูลสินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามา (300 บาท / ชุดข้อมูล) สามารถเพิ่มเติม filter เพื่อกรองข้อมุลก่อนนำออกเป็นไฟล์ (300 บาท / filter field)
     
     
  เพิ่มการกรองข้อมูล สามารถเพิ่มเติม filter เพื่อกรองข้อมุลที่อยู่หน้าจอ เพื่อความสะดวกในการค้นหารายการ เช่น กรองข้อมูลบริษัทเอาท์ซอร์สที่คะแนนประเมิณต่ำกว่า 50% เป็นต้น (300 บาท / filter field)
     
     
  ทำ Web API เพื่อให้ดึงข้อมูลไปใช้ ใช้เชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าที่ใช้งานอยู่แล้ว เช่น SAP, Oracle, System21-AS400 โดยต้องการนำข้อมูลจากระบบ sMnt หรือซอฟต์แวร์ที่ทำใหม่ไปใช้งาน สามารถทำได้ (300 บาท / ชุดข้อมูล API)
     
     
  ทำ Web API เพื่อส่งข้อมูลเข้ามาที่ฐานข้อมูล ใช้เชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าที่ใช้งานอยู่แล้ว เช่น SAP, Oracle, System21-AS400 โดยต้องการนำข้อมูลจากระบบของลูกค้าส่งเข้ามาที่ sMnt หรือซอฟต์แวร์ที่ทำใหม่โดยอัตโนมัติ เช่น ชุดข้อมูลใบสั่งซื้อ, ชุดข้อมูลสินทรัพย์ สามารถทำได้ (300 บาท / ชุดข้อมูล API)
 
 

We have 477 guests and 149 members online