สินค้าและบริการ

 

เรามีซอฟต์แวร์อยู่สองแพลตฟอร์ม คือ แบบแม่ข่ายที่อยู่ในไซต์งานลูกค้า (client-server) และแบบคลาวด์ (cloud) แนะนำให้ลูกค้าศึกษาในรายละเอียดของสินค้าให้ดี ก่อนจะตัดสินเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีความเหมาะสมกับองค์กรของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งลักษณะหน้าจอ (user interface) ที่คล้ายกัน

 
 
 

1. ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในไซต์งานลูกค้า (Client-Server Software)

 

ราคา : 37,200 บาท

สินค้าและบริการ :     

 1. ซอฟต์แวร์ไลเซ่นแบบเครือข่าย ที่ใช้ได้สูงสุด 100 เครื่อง
 2. บริการรีโมทติดตั้งระบบที่เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า
 3. บริการรีโมทติดตั้งเครื่องลูกข่ายของลูกค้าไม่เกิน 100 เครื่อง
 4. บริการถ่ายโอนข้อมูลเก่าลูกค้าเข้าสู่ระบบ (import) ในตอนเริ่มระบบ
 5. บริการเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติกับระบบเมล์ของลูกค้า
 6. บริการฝึกอบรมการใช้งานในระหว่างการเริ่มระบบ (implementation)
 7. บริการช่วยเหลือและติดตาม (mentor) ระหว่างการเริ่มระบบจนสำเร็จ

บริการหลังการขาย :

 1. มีค่า service maintenance จำนวน 670 บาท/เดือน โดยเป็นการต่อสัญญาปีต่อปี
 2. ตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ (จันทร์-ศุกร์)
 3. บริการรีโมทตรวจเช็คระบบ server ที่ไซต์งานลูกค้าเป็นระยะ อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี
 4. บริการรีโมทอัพเดทซอฟแวร์ ทั้งเครื่องแม่ข่าย (server) และเครื่องลูกข่าย (client)
 5. บริการรีโมทฝึกอบรม/ตอบคำถามเพิ่มเติม
 6. บริการรีโมทติดตั้ง/ย้ายซอฟแวร์ของเครื่องลูกข่าย

คุณสมบัติซอฟต์แวร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Cloud Software)

 

ราคา : 980 บาท / เดือน / อุปกรณ์

สินค้าและบริการ

 1. ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (cloud)
 2. บริการถ่ายโอนข้อมูลเก่าลูกค้าเข้าสู่ระบบ (import) ในตอนเริ่มระบบ
 3. บริการดูแลระบบฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดครบวงจร
 4. บริการรีโมทติดตั้ง/ย้ายซอฟแวร์ของเครื่องลูกข่าย (computer/mobile phone)
 5. บริการรีโมทฝึกอบรม/ตอบคำถามเพิ่มเติมที่เครื่องลูกข่าย (computer)
 6. บริการแก้ปัญหาลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ (จันทร์-ศุกร์)
 7. บริการรีโมทอัพเดทซอฟแวร์ ทั้งบนคลาวด์ (cloud) และเครื่องลูกข่าย (computer)

บริการหลังการขาย :

 1. มีค่า service maintenance จำนวน 670 บาท/เดือน โดยเป็นการต่อสัญญาปีต่อปี
 2. ตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ (จันทร์-ศุกร์)
 3. บริการรีโมทตรวจเช็คระบบ server ที่ไซต์งานลูกค้าเป็นระยะ อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี
 4. บริการรีโมทอัพเดทซอฟแวร์ ทั้งเครื่องแม่ข่าย (server) และเครื่องลูกข่าย (client)
 5. บริการรีโมทฝึกอบรม/ตอบคำถามเพิ่มเติม
 6. บริการรีโมทติดตั้ง/ย้ายซอฟแวร์ของเครื่องลูกข่าย

คุณสมบัติซอฟต์แวร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รับพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)

 

ราคา : 300 บาท / หน้าจอ หรือ รายงาน

สินค้าและบริการ :     

 1. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 ขึ้นไป (.exe / .dll)
 2. ซอฟต์แวร์รายงานที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 ขึ้นไป (.rdl)
 3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบน browser ของมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ (.aspx)
 4. ซอฟต์แวร์รายงานที่ใช้งานบน browser ของมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ (.aspx)

ขั้นตอนการใช้บริการ :

 1. ส่งรายละเอียดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ มาที่เมล์ sales@silkth.com
 2. เราส่งซอฟต์แวร์ demo กลับไปให้ดู พร้อมลิงค์ Youtube วิธีใช้งานซอฟต์แวร์ และใบเสนอราคา
 3. ยืนยันว่าซอฟต์แวร์ตรงตามความต้องการ และชำระเงินมัดจำ
 4. เราส่งมอบซอฟต์แวร์ตัวที่สมบูรณ์ให้ แต่ยังใส่ล็อควันหมดอายุไว้
 5. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ
 6. เราส่ง software serial number ให้เพื่อใช้ปลดล็อควันหมดอายุซอฟต์แวร์
 

We have 512 guests and 91 members online