อุตสาหกรรมการผลิต

 

ซอฟต์แวร์ sMnt ช่วยประหยัดต้นทุน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และเสถียรภาพของการทำงาน ช่วยบริหารจัดการอะไหล่ที่ใช้ซ่อมบำรุง สามารถติดตามความคืบหน้าของงาน ทำให้ผู้จัดการและหัวหน้างานวางแผน จัดตารางเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน ได้อย่างง่ายดาย ทำให้อุปกรณ์การผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงระบบผ่านมือถือของ sMnt ช่างเทคนิคจะได้รับประโยชน์จากระบบได้สะดวกขึ้น เรียนรู้ได้ง่าย ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่สำคัญ การหยุดทำงานของเครื่องจักร, PM ที่ทำเกินกำหนดเวลา, อะไหล่ที่ไม่เพียงพอในสต๊อก, งานฉุกเฉิน และตัวบ่งชี้ KPIs ต่างๆของ resources ที่มีอยู่ ช่วยให้งานสอดคล้องตามกฎระเบียบของระบบ ISO รวมถึงการคาดการณ์ความล้มเหลวของเครื่องจักร ก่อนที่จะเกิดขึ้น  
 

We have 411 guests and 5 members online