Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

อุตสาหกรรมงานบริการ

 

สำหรับผู้ประกอบการในงานบริการ การจัดการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะเป็นความฝัน เมื่อคุณได้รับการโทรฉุกเฉินกับคำขอซ่อม และความต้องการบริการนอกเวลางาน จะกลายเป็นฝันร้าย ถ้าไม่ใช้เครื่องมือการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ sMnt CMMS มีความสามารถในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งงานบริการถูกส่งอย่างถูกต้อง หน้าจอแสดงรายการงาน ทำให้ง่ายต่อการบันทึกกิจกรรม เข้าใจข้อมูลลูกค้า และรายละเอียดงาน ทำให้แน่ใจว่าบุคลากรที่เหมาะสมได้รับมอบหมายในเวลาที่เหมาะสม เรารู้ว่าหลายองค์กรมีลูกค้าหลายราย เราจึงทำให้การจัดเก็บและจัดกลุ่มสินทรัพย์ตามลูกค้า เพื่อง่ายในการจัดการ และติดตามทรัพย์สินสำหรับลูกค้าหลายๆ คนจากระบบเดียวด้วย ไม่จำเป็นใช้ไวท์บอร์ดและบันทึกย่อช่วยเตือนถึงเวลาที่จะใช้อีกต่อไป ทำให้ระบบใบสั่งบริการภาคสนามที่ช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจ และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรของคุณสามารถมั่นใจได้ว่า งานทั้งหมดจะดำเนินการตรงเวลาด้วยซอฟต์แวร์ใบสั่งงานบริการที่มีประสิทธิภาพของ sMnt  
 

We have 520 guests and 24 members online