การขนส่งและยานพาหนะ

 

sMnt เป็นซอฟต์แวร์บำรุงรักษา รถบรรทุกและยานพาหนะที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยบริหารกลุ่มยานพาหนะ จัดการกับการบริการ, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมแซมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญต่อการบำรุงรักษา โซลูชันซอฟต์แวร์ของเรา มอบความสามารถในการดูภาพรวม, ติดตาม และวิเคราะห์คำสั่งการซ่อมแซม อย่างรวดเร็วในกลุ่มยานพาหนะของคุณ สามารถบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับยานพาหนะ และจัดการงานซ่อมบำรุงได้ตามกำหนดเวลา การใช้ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษายานพาหนะของ sMnt องค์กรของคุณจะสามารถติดตาม และวิเคราะห์การใช้ยานพาหนะของคุณในแต่ละวัน หรือในทุกๆ ชั่วโมงได้, เช็คปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมดูแล การดำเนินงานทุกด้าน พร้อมปรับปรุงภาพรวมความพึงพอใจ รวมทั้งประสิทธิภาพ มีการแสดงข้อมูลที่จำเป็นอย่างต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มยานพาหนะ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั่วทั้งองค์กร

 
     

We have 479 guests and 27 members online