Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

การขนส่งและยานพาหนะ

 

sMnt เป็นซอฟต์แวร์บำรุงรักษารถบรรทุกและยานพาหนะที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยผู้จัดการกลุ่มยานพาหนะ จัดการกับบริการ, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมแซมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญต่อการบำรุงรักษาทรัพย์สินของกลุ่มยานพาหนะ โซลูชันซอฟต์แวร์ CMMS ของเรามอบความสามารถในการดูภาพรวม, ติดตาม และวิเคราะห์คำสั่งการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วของกลุ่มยานพาหนะของคุณ มีตัวชี้วัดรวมต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO), การบำรุงรักษาเชิงป้องกันยานพาหนะ และกิจกรรมซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา การใช้ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษายานพาหนะของ sMnt องค์กรของคุณจะสามารถติดตาม และวิเคราะห์การใช้ยานพาหนะของคุณในแต่ละวันหรือทุกชั่วโมง, ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

แพลตฟอร์มของเรายังมอบเครื่องมือการรายงาน ที่ผู้บริหารกลุ่มยานพาหนะต้องการ เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานทุกด้าน พร้อมปรับปรุงภาพรวมความพึงพอใจและประสิทธิภาพ มีการแสดงข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีความหมาย คุณจะสามารถตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มยานพาหนะ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั่วทั้งองค์กร

 
     

We have 451 guests and 21 members online