อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 

ด้วยทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านพลังงาน การจัดการการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลานาน โดยต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม CMMS ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรดำเนินงานอย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยจะไม่มีการบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ซอฟท์แวร์การจัดการการบำรุงรักษาที่ยืดหยุ่น และใช้งานง่ายของ sMnt ช่วยสนับสนุนการทำงานด้านน้ำมันและก๊าซ ด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อจัดการการบำรุงรักษาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า น้ำปะปาและพลังงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ต้องมีการจัดการ ติดตามประวัติ มีแผนงานบำรุงรักษา มีระบบสต๊อกและอื่นๆ sMnt ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบของ FERC, OSHA, ISO และ EPA ได้ ซึ่ง sMnt มีระบบการติดตาม, การตรวจสอบ เอกสารได้ที่สมบูรณ์

 
 

We have 556 guests and 164 members online