อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

สุขภาพและความปลอดภัย เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดนั้น แทบเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีซอฟต์แวร์ CMMS อันทรงพลังอยู่เคียงข้างคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ CMMS ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของทรัพย์สิน, ลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์แปรรูปอาหาร และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวดได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซอฟต์แวร์ sMnt สามารถให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงคู่มือและขั้นตอนความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้อง จัดทำแคตตาล็อกชิ้นส่วนอะไหล่ได้สะดวก ทำให้ช่างมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในงานตรวจสอบ และปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ในโรงงานแปรรูปอาหาร ผู้จัดการสามารถวางแผน ติดตามงานงาน จัดการใบงาน และการร้องขอต่างๆ รวมทั้งมีตัวช่วยจัดการอะไหล่ในสต๊อก การจัดการสินทรัพย์ การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) จัดการการบำรุงรักษาเชิงทำนาย (Predictive) และการจัดการแผนงานอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

 
     

We have 429 guests and 22 members online